e-Sąd

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU)

Postępowanie zostało unormowane w kodeksie postępowania cywilnego i służy do:
- wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej,

- elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych,
- uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy,
- weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności.

Przewodniczący Wydziału: Jacek Widło
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Monika Hołub

Informacja EPU:
tel.: +48 81 535 07 46

adres do korespondencji:
XVI Wydział Cywilny (e-Sąd)
Sądu Rejonowego w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 78
20-070 Lublin

adres pomocy technicznej dla użytkowników EPU
email: [email protected] 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - ulotka informacyjna (.pdf)

Link do strony Elektronicznego Postepowania Upominawczego

 

© Sąd Rejonowy w Augustowie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2017-10-21 w 0.04832 s.