Informacja dla Osób Niepełnosprawnych

Wejścia główne do budynków Sądu Rejonowego w Augustowie (ul. Młyńska 59 i ul. 3-Maja 43) zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu ( również poruszających się na wózkach inwalidzkich), poprzez zamontowanie przy schodach platformy pionowej.
Na wyposażeniu Wydziałów Zamiejscowych w Sejnach Sądu znajdują się szyny teleskopowe umożliwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich po schodach na ciągach komunikacyjnych.
Istnieje  możliwość korzystania przez osoby niesłyszące i słabosłyszące z pomocy tłumaczy języka migowego po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Biura Obsługi Interesanta.
W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim Biurem Obsługi Interesanta.
Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
© Sąd Rejonowy w Augustowie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-10-15 w 0.0216 s.