Mediacje

Informatory
Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów
Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich
Informacja o mediacji cywilnej
Informacja o mediacji karnej
Informacja o mediacji nieletnich
Informacja o mediacji rodzinnej
Lista stałych mediatorów oraz ośrodków mediacyjnych
Mediacje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
Lista stałych mediatorów dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach
 
Przepisy regulujące instytucję mediacji
Regulacje cywilne
Regulacje karne
Regulacje dotyczące nieletnich
 
Kodeks etyczny
Kodeks etyczny mediatorów polskich
© Sąd Rejonowy w Augustowie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2017-10-21 w 0.03663 s.