Poratal Orzeczeń

 
Z dniem 15 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Augustowie uruchomił Internetowy Portal Orzeczeń.
 
Szczegółowe zasady dotyczące publikacji orzeczeń na Portalu określa Zarządzenie Nr 33/2013 Prezesa Sądu Rejonowego w Augustowie z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Augustowie (.pdf).
 
Więcej informacji o idei utworzenia Portalu Orzeczeń można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/portal-orzeczen/

 

© Sąd Rejonowy w Augustowie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2017-10-21 w 0.02405 s.