2017 - sprawozdania półroczne

To jest wersja archiwalna z dnia 2017-07-29 06:39:59

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2015 r.) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Augustowie sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-1r - sprawozdanie  w sprawach cywilnych - II kw. 2017
MS-5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II kw. 2017
MS-6r - sprawozdanie w sprawie osób osadzonych I inst. - II kw. 2017
Ms-7r - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach wykroczeniowych - II kw. 2017
MS-10r - sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń  wg właściwości rzeczowej - II kw. 2017
MS-16-18r - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich -II kw. 2017
Ms-20r - w sprawach ksiąg wieczystych - II kw. 2017
MS-23Kom - sprawozdanie z czynności komornika - II kw. 2017
Ms-40R - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - II kw. 2017

S00WS01R20172 - etatyzacja w sprawach cywilnych
S00WS05R20172 - etatyzacja w sprawach karnych i wykroczeniowych
S00WS16R20172 - etatyzacja w sprawach rodzinnych i nieletnich
S00WS20K20172 - etatyzacja w sprawach ksiąg wieczystych
 

Strona do wydruku

Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.