Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 r. regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. nr 38, poz. 218 z późn. zm.)

Czas urzędowania:
poniedziałek 7.15 - 18.00
wtorek - piątek 7.15 - 15.15

Wydziały zamiejscowe:
poniedziałek 7.00 - 18.00
wtorek - piątek 7.00 - 15.00
 
Przyjmowanie interesantów, załatwianie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu Rejonowego:
środa 11.00 - 13.00
 
Pisma wpływające do Sądu przyjmowane są:
poniedziałek 7.15 - 18.00
wtorek - piątek 7.15 - 15.15

Wydziały zamiejscowe:
poniedziałek 7.00 - 18.00
wtorek - piątek 7.00 - 15.00

 
i kierowane do poszczególnych wydziałów, gdzie pozwy, wnioski, akty oskarżenia, środki odwoławcze podlegają rejestracji, natomiast skargi i wnioski w trybie kpa składane na piśmie kierowane są do załatwienia prezesowi i rejestrowane w rejestrze skarg i wniosków (art. 221 kpa do 259 kpa), rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z 8.01.2002 r. (Dz.U. 02.5.46) i zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. M.S. 03.5.22).
Sprawy inicjowane pismami wpływającymi do sądu (pozwy, wnioski, akty oskarżenia, środki odwoławcze) załatwiane są w formie orzeczeń sądowych.
Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.