Wzory druków cywilnych

- pełnomocnictwo do oświadczenia spadkowego (.doc)
- pozew o eksmisję (.doc)
- pozew o zapłatę (.doc)
- skarga na czynności komornika (.doc)
- wniosek o dział spadku (.doc)
- wniosek o otwarcie testamentu (.doc)
- wniosek o podział majątku wspólnego małżonków (.doc)
- wniosek o sprostowanie aktu USC (.doc)
- wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (.doc)
- wniosek o stwierdzenie zasiedzenia (.doc)
- wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (.doc)
- zażalenie (.doc)
- Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (.pdf)

 

 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Wzory druków cywilnych
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.