Wzory druków ksiąg wieczystych

Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS) (.pdf)
Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN) (.pdf)
Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD) (.pdf)
Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP) (.pdf)
Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU) (.pdf)
Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL) (.pdf)
Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / wyciągu z księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (.pdf)
 
Opłaty

Informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej) udostępnia Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych oraz jej ekspozytury w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych, w których wdrożono system informatyczny.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty:

od wniosków w postaci papierowej o wydanie:

 • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
 • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,

wyciągu z księgi wieczystej:

 • 15 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
 • 20 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
 • 25 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
 • 30 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,

pomnożone przez liczbę żądanych wyciągów,
zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

od wniosku złożonego, na podstawie art. 364 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku o wydanie, w celu samodzielnego wydrukowania:

 • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 20 zł,
 • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 50 zł,

wyciągu z księgi wieczystej:

 • 5 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
 • 10 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
 • 15 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
 • 20 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,

zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 5 zł;
od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych - 20 zł.

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Wzory druków ksiąg wieczystych
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.