Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Augustowie

 Sąd Rejonowy w Augustowie

ul. Młyńska 59, 16-300 Augustów

NIP: 846-10-15-506
REGON: 000321282

Zakup znaków opłaty sądowej
Aktualny status spraw znjduje się w wyszukiwarce terminów rozpraw


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr A-0220-16/21 Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr A.022/6/02 Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 29 marca 2002 r. z póżn, zm. w sprawie utworzenia zespołów kuratorskiej służby sądowej w sądach rejonowych, w Sądzie Rejonowym w Augustowie z dniem 1 maja 2021 r. został powołany I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych oraz w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich.

W związku ze zniesieniem II Zamiejscowego Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Augustowie z siedzibą w Sejnach, prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres:

 

Sąd Rejonowy w Augustowie
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych oraz w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich
ul. Młyńska 59
16-300 Augustów

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że od 04 stycznia 2021 r. w budynkach Sądu
przy ul. Młyńskiej 59 w Augustowie i ul. Konarskiego 23 B w Sejnach
zostaną uruchomione samoobsługowe terminale płatnicze tzw. WPŁATOMATY.

W samoobsługowym terminalu płatniczym, będzie możliwość uiszczania wpłat gotówkowych i bezgotówkowo (przy użyciu kart płatniczych) na rachunki Sądu tj.

- rachunek dochodów (wpisy, opłaty, koszty, grzywny),
- sum na zlecenie (zaliczki sądowe na biegłych, tłumaczy, kuratorów, na ogłoszenia w prasie,
za wpis do rejestru spadkowego),
- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości (świadczenia, nawiązki).

 Za pośrednictwem terminala możliwy będzie również zakup e-znaków.
WPŁATOMATY czynne będą w dniach urzędowania Sądu w godz. od 8.00 do 15.00.
Kasy Sądu Rejonowego w Augustowie z dniem 01 stycznia 2021 r. zostają zamknięte.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Osoby wchodzące do budynku Sądu, wezwane na rozprawę lub badania (np. w charakterze świadka, uczestników postępowania, pełnomocników, obrońców, świadków), zobowiązane są do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta oraz dezynfekcji rąk.

 

Zarządzenie nr A-0220-18/21 (w sprawie organizacji pracy)

Zarządzenie nr A-0220-29/20 (funkcjonowanie pokoju mediacji)


Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Augustowie

Zaleca się aby informacje o sprawach zawisłych w Sądzie Rejonowym w Augustowie pozyskiwane były nadal drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w:

- Biurach Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego:
- w Augustowie - tel. 87 643 84 30, e-mail: [email protected],
- w Sejnach - tel. 87 517 38 32,

- I Wydziale Cywilnym - tel. 87 643 21 30, e-mail: [email protected],
- V Zamiejscowym Wydziale Cywilnym - tel. 87 517 38 50, e-mail: [email protected],

- II Wydziale Karnym - tel. 87 643 40 74, e-mail: [email protected],
- VI Zamiejscowym Wydziale Karnym - tel. 87 517 38 40, e-mail: [email protected]

- III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich - tel. 87 643 84 47, e-mail: [email protected],
- VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich - tel. 87 517 38 45, e-mail:
[email protected],

- IV Wydziale Ksiąg Wieczystych - tel. 87 643 84 67, e-mail: [email protected],
- VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych - tel. 87 517 38 55, e-mail: [email protected],

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - ePUAP,
- za pośrednictwem Portalu Informacyjnego:  https://portal.bialystok.sa.gov.pl/#/login

Jednocześnie apeluje się aby osoby, które w ostatnim czasie powróciły z regionów, gdzie odnotowano chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 lub miały kontakt z takimi osobami,  powstrzymały się od stawiennictwa w sądzie i poinformowały o tym drogą telefoniczną bądź mailową Kierownika Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy lub pracownika BOI.
W przypadku wyznaczenia terminu rozprawy osoby, o których mowa powyższej, tj. strony postępowania oraz pełnomocnicy, mogą złożyć wniosek o jej odroczenie, a świadkowie i biegli o usprawiedliwienie nieobecności.

    __________________________________________________________________________

 godziny pracy

  poniedziałek  7.00 - 18.00
wtorek - piątek 7.15 - 15.15

tel.: 87 643 84 30 - centrala
www.augustow.sr.gov.pl
 

Sekretariat Prezesa Sądu
ul. 3 Maja 43, 16-300 Augustów

tel.: 87 643 84 52
fax: 87 643 84 64
e-mail: [email protected]
  godziny pracy
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00


Wydziały Zamiejscowe w Sejnach
ul. Konarskiego 23B, 16-500 Sejny
tel. 87 517 38 30 - centrala
fax 87 517 38 32
godziny pracy
poniedziałek 7.00 - 18.00
wtorek - piątek 7.00 - 15.00


UWAGA!
Opłat za dokonanie wpisu w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5,00 zł
należy dokonywać na konto sum na zlecenie
nr: 64 1010 1049 0200 0813 9800 0000
prowadzone w NBP Oddział Okręgowy w Białymstoku.

 
W 2022 r. ustala się dni wolne od pracy za święta przypadające w sobotę:
Zarządzenie nr A-0220-32/21 Prezesa Sądu i Dyrektora z dnia 26.10.2021 r. (.pdf)
07.01.2022 r. (piątek) – za święto przypadające w sobotę 01.01.2022 r.
oraz Zarządzenie nr A-0220-35/21 Prezesa Sądu i Dyrektora z dnia 04.11.2021 r. (.pdf)
17.06.2022 r. (piątek)
za odpracowaniem w dniu 11.06.2021 r. (sobota)

obszar właściwości
miasto Augustów oraz gminy: Augustów, Bargłów, Sztabin, Płaska, Nowinka i Lipsk
Wydziały Zamiejscowe w Sejnach: miasto Sejny oraz gminy: Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny

 

właściwowość rzeczowa
wskazana jest w zakładkach Wydziałów

 

Augustów

  

(kliknij obrazek aby powiększyć)

Dojazd z dworca PKP do lokalizacji przy ul. 3 Maja 43 komunikacją miejską nr 2, 3, 6, 10
do przystanku 3 Maja KINO kierunek Centrum

Dojazd z dworca PKP do lokalizacji przy ul. Młyńska 59 komunikacją miejską nr 2, 3, 4, 10
do przystanku 29 Listopada ŚLUZA kierunek Centrum

Dojazd z dworca PKS do lokalizacji przy ul. 3 Maja 43 komunikacją miejską nr 2, 3, 6, 10
do przystanku 3 Maja KINO kierunek Dworzec PKP

Dojazd z dworca PKS do lokalizacji przy ul. Młyńska 59 komunikacją miejską nr 2, 3, 4
do przystanku 29 Listopada ŚLUZA kierunek Dworzec PKP

 Sejny

Brak komunikacji miejskiej i PKP.
Odległość od dworca PKS do lokalizacji Sądu wynosi około 1,1 km

Powrót na góre | Drukuj stronę