Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Augustowie

Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

 

Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym została powołana do życia Zarządzeniem 115/2015 Wojewody Podlaskiego z 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania  Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym i Zarządzeniem nr 81/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.
Zasady i tryb powoływania rad oraz zasady działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 723 ze zm.).
Cele, zadania i kompetencje Rady:
- organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,
- opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,
- koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,
- podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,
- dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,
- przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środków z funduszu pomocy penitencjarnej,
- inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

Lista podmiotów w województwie podlaskim świadczących pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne (.pdf)

 

Powrót na góre | Drukuj stronę