Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Augustowie

Tryb działania jednostek organizacyjnych

 

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z 27.07.2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 01.98.1070), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2014.259 j.t.) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. M.S. 03.5.22).
 
Tryb działania sądów powszechnych w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej określa:
  1. Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.)
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.12.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476)

Powrót na góre | Drukuj stronę